Escapade Gaming And Gear

Catan (The Settlers of Catan) - SVENSKA

300 SEK
This product is out of stock
This game is in Swedish only!

Spelet som tände gnistan för den stora brädspelsrevolutionen. Enkla regler, utmanande strategi och ständig delaktighet av alla spelare är egenskaper som gjort detta spel till en sån klassiker. Nu i sin femte utgåva.

För 3 - 4 spelare från ca 8 år och uppåt

Catan är en ö som spelarna ska kolonisera byar, städer och vägar, och på så vis erhålla poäng. Den som först får 10 poäng vinner spelet.
 
Spelplanen är uppbyggd av ett antal hexagonformade brickor vars position kan variera från spel till spel. Varje bricka representerar någon av de fem naturresurser som förekommer i spelet: spannmål, lera, boskap, malm och skog. Dessutom finns en ökenbricka och spelplanen omsluts av vattenbrickor. På varje resursbricka ligger en mindre bricka med ett tal i intervallet 2 till 12. Byar och städer byggs i hörnen där tre hexagoner möts. Vägar byggs på den gemensamma sidan av två hexagoner.
 
I början av varje spelares tur kastas två tärningar. Summan av resultaten visar vilka resursbrickor som ger utdelning denna omgång. För varje by i anslutning till en resursbricka med detta tal på får byns ägare en resurs av samma typ som brickan. Städer ger två resurser. Spelaren vars tur det är kan sedan bygga ut sin koloni med hjälp av sina resurser. En viktig del av spelet är att spelarna köpslår och utbyter resurser med varandra.

Den officiella inlärningshjälpen (engelska):

Boardgamegeeks sida med videor och massa nyttigt: