Escapade Gaming And Gear

Carcassonne - SVENSKA, DANSK, NORSKA

210 SEK
This product is out of stock
This game is in Swedish, Danish and Norwegian only!
Sällskapsspel för 2 - 5 spelare från 7 år och uppåt, speltid ca 30 - 45 minuter.
(en lätt förenkling gör spelet tillgängligt även från ca 6 år.)
Ingen text på kort eller annat i spel gör detta spel helt språkoberoende.

Spelet går ut på att en spelplan successivt byggs upp. Detta sker genom att spelarna i tur och ordning drar och placerar ut slumpmässiga brickor med fält, vägar, städer och kloster. På detta sätt växer ett landskap fram, och för spelarna gäller det att få så många poäng som möjligt. När en spelare placerar ut sin dragna bricka så att den påbörjar ett nytt fält, stad, väg eller kloster kan denne sätta en av sina sju spelmarkörer på brickan och på så sätt inta detta område. Genom att bygga klart en stad eller väg får spelaren poäng för detta beroende på hur stor staden är eller hur lång vägen är. Ett kloster blir klart då det lagts åtta andra brickor runt den. Då får spelaren nio poäng och får tillbaka sin spelmarkör.
Markörer som gett poäng återvänder till spelaren och kan användas för att inmuta nya områden. Om ett fält intas är emellertid den aktuella markören fast där till slutet på spelet. Då ges poäng för alla färdigbyggda städer som gränsar till fältet.
En markör kan aldrig placeras på redan inmutat område. Däremot kan en spelare påbörja en ny stad, väg eller ett fält och placera sin markör där, och sedan bygga ihop detta med en befintlig stad/väg/fält. Den som i slutändan har flest markörer på ett område är den som kan göra anspråk på poängen.