Escapade Gaming And Gear

Power Grid (Svenska)

285 SEK
This product is out of stock
I Power Grid handlar allt om distribution av elkraft. Spelarna bygger kraftverk och drar kraftlinjer mellan städer. För att upprätthålla kraftverken behövs naturligtvis resurser, och priset för de olika resurserna bestäms av efterfrågan. För att lyckas i spelet måste spelaren vara ytterst noggrann med sin budget.
Spelets dubbelsidiga spelbräde erbjuder spel på två kontinenter, i USA och i Tyskland. Städerna har färdiga förbindelser dragna mellan dem, och de har alla sina fasta pris.
Spelarna köper olika kraftverk på auktion, och det finns olika slags kraftverk. Till en början har spelarna endast råd med lågklassiga kraftverk som nätt och jämt producerar tillräckligt med elkraft för en eller två städer. Men allt efter att spelet går vidare får spelarna tillgång till kraftigare kraftverk, som kan producera elektricitet för flera städer för samma mängd eller ännu mindre resurser.
På råvarumarknaden inhandlas olika råvaror (kol, olja, brännbart avfall och uran - man kan även bygga vindkraftverk som fungerar oberoende av resurser). Av råvarorna läggs en bestämd del ut på marknaden varje tur, och den slutliga prisnivån bestäms av konsumtionen och efterfrågan. Således ändras alltså resursernas efterfrågan, tillgång och pris i varje spel allt enligt hur spelarna väljer att bygga sina kraftverk.
Varje tur försöker spelaren bygga ut sitt nätverk till nya städer, med det slutliga målet att få ett så stort och utspritt elkraftnät som möjligt. I spelets olika skeden finns begränsningar angående hur många spelare som får exportera el till en och samma stad, så den taktiska dimensionen av att bygga ut sitt kraftnät blir rätt så djup. Då kraftnätet är färdigt så slås kraftverken på, och spelarna får pengar enligt hur många städer de lyckas förse med elektricitet.

Spelet kräver noggrann koll på spelarens ekonomi. Spelet balanserar dock ut sig själv; spelare som sladdar efter får köpa råvaror först (råvarorna är billigare för dem som köper först) och bygga före de spelare som det går bättre för. På det här viset hålls konkurrensen jämn och tävlingen spännande.

Power Grid är ett utmärkt spel för spelare intresserade av aningen allvarligare strategispel. Framgång kräver precision och noggrant bruk av pengar och resurser. Det finns få turelement med i spelet, och väldigt lite underminering av andra spelares spel. Spelet belönar skickliga spelare, och lämpar sig därför kanske inte för spelare som har väldigt olika erfarenhet av spelande. Av dessa orsaker är det inte heller idealiskt som familjespel, eller för sporadiskt spelande. För den erfarna och inbitne spelare erbjuder dock Power Grid ett utmärkt spelpaket.

Spelets innehåll:
  • 1 spelbräde
  • 50 kraftverkskort
  • över 200 spelpjäser av trä
  • spelpengar
  • regelbok (finska, svenska, danska, norska)

Språk: Finska, Danska, Svenska, Norska
Spelare: 2-6
Speltid: 120 min